T.C. BÜYÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma suçundan sanık Mouhamed oğlu Halep 1988 d.lu Aber Hosaow ile müşteki Abdulrahman oğlu 1993 d.lu Hişam Mardini haklarında mahkememizdeki "Basit Yaralama Usulü" ile görülen dava sonunda 2022/1257 E. 2023/1805K. sayılı 15/12/2023 tarihli karar ile sanığın TCK. 267/1 md. uyarınca sonuç olarak 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK 53/1 uygulanmasına, yargılama giderlerinin sanıktan alınmasına dair verilen karar sanık ve müştekinin dosyadaki adreslerinde tebliğ edilememiş, tebligata yarar adresleri bulunmadığı gibi MERNİS kayıtları da bulunmayan ve adresleri meçhul sayılan sanık ile müştekiye ilanen tebliğine karar verilmiş işbu hüküm özetinin gazetede ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden sonraki 7 gün içerisinde vereceği bir dilekçe ile mahkememize itiraz edebileceği ilanen tebliğ olunur.

26/01/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01974829