T.C BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2023/118

Davacı Selma ÇİMİŞ ile Davalı YASSER MAHMOUD ABBAS AHMED SALEM arasında mahkememizde görülmekte olan Kiralananın Tahliyesi davası nedeniyle;
Davalı YASSER MAHMOUD ABBAS AHMED SALEM (99183492702) 'nin MEHTER ÇEŞMEMAH.1948 SOK. NO:11 D:3 ESENYURT/İSTANBUL adresine çıkartılan tebligatların iade geldiği mernis adresi de açık olmadığından ( BOŞ) YASSER MAHMOUD ABBAS AHMED SALEM' e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan;
'' HMK .317/2 ve 128 mad. gereğince HMK.129 mad uygun şekilde ,iki hafta içinde cevap vermeniz, süresi içinde cevap verilmemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ayrıca HMK.147/2 mad. gereğince tarafınıza gönderilen davetiyede belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde ,duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur'' ihtarına, duruşmanın 01/07/2024 günü saat 09:45'de yapılacağı taraflardan birinin gelmesi ve yargılama devam etmesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu iş bu ilan ile ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02019261