T.C. ÇAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/251 Esas 09/08/2023 Konu : ilan metni

İLAN

Davacı , BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , NAİL KAÇAR arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Kamulaştırmayı yapan idarenin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ olduğu, davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemeleri halinde husumeti BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak Çal Ziraat Bankası Şubesi'ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmeniz gerektiği hususu kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca ilan olunur.

TAŞINMAZ:

Denizli İli, Baklan ilçesi, Merkez Mahallesi 359 ada 44 parsel, 467,64 m² daimi irtifak hakkı, 153,95m² geçici irtifak hakkı (Davalı NAİL KAÇAR)

#ilangovtr BASIN NO: ILN01884609