T.C. ÇAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/254 Esas 10/08/2023 Konu : ilan metni

İLAN

Davacı , BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , ADNAN GÜNAY, AHMET IŞIKTAŞ, ALAETTİN KARA, ARİF IŞIKTAŞ, AYŞE BAŞKAYA, AYŞE GÜNAY, CANAN GÜLBAHÇE, CENNET ÇAKMAK, CENNET YILDIZ, CEVRİYE TANRIKULU, DURMUŞ ALİ GÜNAY, ELMAS BİLGİ, ERGÜN KILIÇ, ESİN GÜNAY, ESRA ÇAVDAR, FİKRİYE EFİLTİ, GÜLFİDAN BAKLAN, GÜLİZAR ÜNAL, HASAN GÜNAY, HASAN HÜSEYİN KOCAKARA, HATİCE KARAKEÇİ, HATİCE TUĞRAN, HURİYE KARAMAN, HÜSAMETDİN BİLGİ, HÜSAMETTİN IŞIKTAŞ, İBRAHİM GÜNAY, İHSAN YAŞAR, İSA YAZIR, MEHMET ALİ KOCAKARA, MİTAT GÜNAY, MUKADDER BEŞPARMAKKAYA, MUKADDES KARATEKE, MUSTAFA ÇAKAR, MUSTAFA DAYIBAŞI, MUSTAFA YAZIR, MÜCTEBA KALELİHAN, MÜNEVVER YOLCU, MÜRŞİDE KARAÇOLAK, NECLA KILIÇ, NECMİYE KILIÇ, NESRİN DAYIBAŞ, NURTEN KALELİHAN, NURTEN KARAKOYUN, ORHAN GÜNAY, OSMAN KARABACAK, OZAN KARABACAK, PENBE KILIÇ, RAMAZAN BİLGİ, RECEP GÜNAY, RUKİYE KARAKOÇ, RUKİYE SALUK, SEBAT GÜLDAŞ, SEDAT ÇAKAR, SEFA ÇAKAR, SELAHATTİN DAYIBAŞI, SELMA KARAMAN, SELMA TOKATÇI, SERDAR GÜNAY, TANER KILIÇ, TURAN YAZIR, ÜMMÜ GÜNAY, YÜKSEL YAZIR, ZÜMRÜT YILDIRIM arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Kamulaştırmayı yapan idarenin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ olduğu, davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemeleri halinde husumeti BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak Çal Ziraat Bankası Şubesi'ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmeniz gerektiği hususu kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca ilan olunur.

TAŞINMAZ:

Denizli İli, Baklan ilçesi, Merkez Mahallesi 359 ada 43 parsel, 175,74 m² daimi irtifak hakkı, 59,56m² geçici irtifak hakkı ( Davalılar , ADNAN GÜNAY, AHMET IŞIKTAŞ, ALAETTİN KARA, ARİF IŞIKTAŞ, AYŞE BAŞKAYA, AYŞE GÜNAY, CANAN GÜLBAHÇE, CENNET ÇAKMAK, CENNET YILDIZ, CEVRİYE TANRIKULU, DURMUŞ ALİ GÜNAY, ELMAS BİLGİ, ERGÜN KILIÇ, ESİN GÜNAY, ESRA ÇAVDAR, FİKRİYE EFİLTİ, GÜLFİDAN BAKLAN, GÜLİZAR ÜNAL, HASAN GÜNAY, HASAN HÜSEYİN KOCAKARA, HATİCE KARAKEÇİ, HATİCE TUĞRAN, HURİYE KARAMAN, HÜSAMETDİN BİLGİ, HÜSAMETTİN IŞIKTAŞ, İBRAHİM GÜNAY, İHSAN YAŞAR, İSA YAZIR, MEHMET ALİ KOCAKARA, MİTAT GÜNAY, MUKADDER BEŞPARMAKKAYA, MUKADDES KARATEKE, MUSTAFA ÇAKAR, MUSTAFA DAYIBAŞI, MUSTAFA YAZIR, MÜCTEBA KALELİHAN, MÜNEVVER YOLCU, MÜRŞİDE KARAÇOLAK, NECLA KILIÇ, NECMİYE KILIÇ, NESRİN DAYIBAŞ, NURTEN KALELİHAN, NURTEN KARAKOYUN, ORHAN GÜNAY, OSMAN KARABACAK, OZAN KARABACAK, PENBE KILIÇ, RAMAZAN BİLGİ, RECEP GÜNAY, RUKİYE KARAKOÇ, RUKİYE SALUK, SEBAT GÜLDAŞ, SEDAT ÇAKAR, SEFA ÇAKAR, SELAHATTİN DAYIBAŞI, SELMA KARAMAN, SELMA TOKATÇI, SERDAR GÜNAY, TANER KILIÇ, TURAN YAZIR, ÜMMÜ GÜNAY, YÜKSEL YAZIR, ZÜMRÜT YILDIRIM ile ALİ OSMAN GÜNAY, KEZİBAN KARABACAK, NESLİHAN BİLGİ VARİSLERİ)

#ilangovtr BASIN NO: ILN01884556