T.C. ÇAMELİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Çameli İlçe, YENIİMAR Mahalle/Köy, DEMİRTAŞ Mevkii, 471 Ada, 6 Parsel, Arsa vasfında, az eğimli bir arazi yapısında, doğu cephesi Atatürk Bulvarına cephelidir, parsel üzerinde yapı yoktur.
Adresi : Yeniimar Mah. 471 Ada 6 Parsel Çameli / DENİZLİ
Yüzölçümü : 375 m2
İmar Durumu : Üç kata kadar inşaat izni vardır. Planlı alanlar imar yönetmeliğinin 28. maddesi uygulanacaktır.
Kıymeti : 1.593.750,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 10:42
-
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 10:42
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:42
-
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:42

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Çameli İlçe, YUMRUTAŞ Mahalle/Köy, YUMRUTAŞ Mevkii, 213 Ada, 43 Parsel, Tarla vasfında, az eğimli arazi yapısında imar planı içindedir. Parselde yapı yoktur.
Adresi : Yumrutaş Mah. 213 Ada 43 Parsel Çameli / DENİZLİ
Yüzölçümü : 1.130 m2
İmar Durumu : Kadastral yol bulunmadığı için inşaat ruhsatı verilemez.
Kıymeti : 392.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 10:52
-
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 10:52
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:52
-
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:52

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Çameli İlçe, YUNUSPINARIİMAR Mahalle/Köy, 306 Ada, 5 Parsel, Kargir ahır ve bahçe vasfında, az eğimli arazi yapısındadır. Parselde ahır ve samanlık amaçlı kullanılan tek katlı ahır ve sundurma yapısı vardır.
Adresi : Yunuspınarıimar Mah. 306 Ada 5 Parsel Çameli / DENİZLİ
Yüzölçümü : 735 m2
İmar Durumu :2 kata kadar inşaat izni vardır. Planlı alanlar imar yönetmeliğinin 28. maddesi uygulanacaktır.
Kıymeti : 1.541.850,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 11:02
-
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:02
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 11:02
-
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 11:02

08/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02003231