T.C. ÇANAKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDAN


İ L A N

ESAS NO: 2022/26 Tereke

ÇANAKKALEADLİYESİ 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYI : 2022 /26 TEREKE
Mahkememizde görülmekte olan müteveffa Tahir Arslan’ın terekesinin tasfiyesi davasında verilen ara karar gereğince;
Çanakkale ili Ezine ilçesi Yeniköy köyü 01/07/1946 doğumlu 33799219452 TC Kimlik numaralı Tahir ARSLAN’ın terekesinin tasfiyesine karar verilmiştir.
Çanakkale 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/26 Tereke sayılı dosyasında TMK 612 ve maddeleri uyarınca müteveffa TAHİR ARSLAN’ın terekesinin tasfiye edilmesi için Mahkeme Yazı İşleri Müdürü Serkan Kızık 'ın tasfiye memuru olarak atanmasına karar verilmiştir.
TMK'nın 612 ve İİK'nun 218 maddeleri uyarınca müteveffa Tahir Arslan’ın kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar da dahil bütün alacaklıları ve borçlularının ilan tarihinden itibaren BİR AY İÇERİSİNDE varsa belgeleri ile birlikte alacak ve borçlarını Mahkememize bildirmeleri gerektiği, alacaklıların süresi içinde alacaklarını bildirmemeleri halinde TMK 629 maddesinde öngörülen sonuçların uygulanacağı hususu 1. KEZ İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

21/12/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01960247