T.C. ÇANKIRI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/325 Esas

Davacı Orman Genel Müdürlüğü tarafından davalı Hasan Demirci ve arkadaşları arasında görülen Yapraklı İlçesi Akyazı Köyü 366 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın tapu iptal ve tescil davasında Şerif oğlu 1947 doğumlu Hasan Demirci yapılan tüm soruşturmalara rağmen adresi tespit edilememiş olmakla, dava dilekçesi ve dahili dava dilekçesinin ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap vermediği taktirde HMK 128/1 maddesi uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve duruşmanın yapılacağı16/05/2024 günü saat 09:35'de bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi halde yokluğunuzda duruşmaya devamla karar verileceği hususu ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01974855