T.C. ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/173 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) tarafından mahkememizin 2022/173 Esas sayılı dosyasında, davalı müteveffa Ayşe Yüksel mirasçıları aleyhine Denizli ili Bozkurt ilçesi Avdan mahallesi 203 ada 52 parsel nolu taşınmazın 3.524,80 m²'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,
Kamulaştırmayı yapan kurumun Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) olduğu,
Davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,
Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) yöneltmesi gerektiği,
Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) adına tescil edileceği,
Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Çardak Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.

09/02/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02040660