T.C. ÇERKEŞ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çankırı ili Çerkeş İlçesi Yeni Mahalle 140 Ada 7 Parselde kain, ana taşınmaz niteliği Tarla olan taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmiştir.
Adresi : Çankırı İli Çerkeş İlçesi Yeni Mahalle
Yüzölçümü : 3.251 m2
İmar Durumu : Parsel imar planı içerisinde Yol, Park ve Konut Alanında olup, yapılaşma şartları TAKS=0.30, EMSAL=0.90, Ayrık Nizam 3 Kat konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 3.100.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 13:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 13:55
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 13:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 13:55

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02017508