T.C. ÇORLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2022/1123
KARAR NO : 2023/202

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 08/02/2023 tarih ve 2022/1123 Esas 2023/202 Karar sayılı kararı ile Sanık MÜNİP ORAK (Kıyasettin ve Gülcemal oğlu 10/02/1990 Kağızman d.lu Kars-Kağızman-Çengilli nüf kayıtlı) hakkında; Sanık MÜNİP ORAK'ın üzerine atılı Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği,Sanığın bilinen adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, yapılan adres araştırmalarının da sonuçsuz kaldığı anlaşılmakla gerekçeli kararın sanık MÜNİP ORAK'a tebliğ edilemediği anlaşıldığından, Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince yerel bir gazetede ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE, İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren 7 günlük süre içinde hükmü veren mahkememize bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması ya da en yakın Asliye Ceza Mahkesine veya Ağır Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi suretiyle, sanık tutukluysa zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Basit Yargılama Usulü sonucu verilen işbu karar bakımından 5271 sayılı CMK'nın 252/1 ve 267. maddesi gereğince itiraz kanun yolu açık olmak üzere , CMK 251/5 maddesi uyarınca sanık tarafından karar itiraz edilmesi halinde basit yargılama usulü uygulanması nedeniyle 1/4 oranında yapılan indirimin korunmayacağı ve itiraz halinde yargılamaya CMK 252 md. uyarınca duruşma açılarak genel yargılama usulündedevam olunmasına karar verileceği ihtarı ile birlikte karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

07/06/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01843276