T.C. ÇORLU1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2021/955-KARAR NO : 2023/417

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 29/03/2023 tarih ve 2021/955 Esas 2023/417 Karar sayılı kararı ile Sanık NURALDDİN ALJURDİ (Camal ve Semira oğlu 01/01/1993 Humus d.lu T.C.NO:99683455986) hakkında; Sanık NURALDDİN ALJURDİ'nın üzerine atılı Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan 1 YIL 18 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği,
Sanığın bilinen adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, yapılan adres araştırmalarının da sonuçsuz kaldığı anlaşılmakla gerekçeli kararın sanık NURALDDİN ALJURDİ'ye tebliğ edilemediği anlaşıldığından, Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince yerel bir gazetede ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,
İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkeme kalemine yapılacak bir başvuru üzerine kalemce tutulacak tutanağın Hakime tasdik ettirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

29/08/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01884128