T.C. DENİZLİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/12 Esas
KARAR NO : 2023/226
İ L A N
Resmi Belgede Sahtecilik ve Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/02/2023 tarihli ilamı ile sanık ADNAN SALEHI hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 1 Yıl 8 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına, Dolandırıcılık suçundan da 10 Ay hapis ve 120 Lira Adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen hapis cezalarının ertelendiği, verilen hükmün sanık Adnan Salehı vekili tarafından istinaf edildiği, ancak mahkemece verilen gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin müşteki Seyed Abdoljabbar ve Zahra oğlu, 22/07/1986 AHVAZ doğumlu, İRAN VATANDAŞI. SAYED AMIN MOUSAVI'ya tüm aramalara ve adres araştırmalarına rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

  1. 7201 Sayılı tebliğat kanunun 28/1-27 maddeleri gereğince kararın " bir yere gazete ve bir yerel internet haber sitesinde " ilanen tebliğine karar verilmiştir.

2- İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK 273 maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek yada zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile istinaf incelemesinin yapılmasını isteyebileceği istinaf olunmadığı taktirde sadece sanık vekilinin talebi üzerine istinafa gönderileceği tebliğ olunur

#ilangovtr BASIN NO: ILN02031002