T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, BAŞKARCI Mahalle/Köy, - Ada, 385 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz,
Adresi : Denizli İli Merkezefendi Başkarcı Mahallesi Merkezefendi / DENİZLİ
Yüzölçümü : 7.175 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 10.868.824,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: --
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2023 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 10:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2023 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 10:30

31/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01885535