T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/26 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda yazılı mal satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, TOPRAKLIK Mahalle/Köy, 320 Ada, 11 Parsel, tapu kaydına göre ev nitelikli taşınmaz üzerinde mesken olarak kullanılan iki ayrıyapı vardır. 50-60 yıllık yapının aşınma oranı% 70'dir. Yapı kullanma izin belgesi yoktur.
Adresi : Denizli İli Pamukkale İlçesi Topraklık Mahallesi
Yüzölçümü : 249 m2
İmar Durumu :Ticaret alanı, inşaat nizamı:ayrık, kat adedi:4, bina derinliği:kroki, ön bahçemes:3 mt, arka bahçe mes:3 mt.komşu mes:kroki
Kıymeti : 3.699.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:10
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 11:10

22/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01990435