T.C. DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2019/93 Esas
DAVALILAR : 1- HABİP KAPCI T.C.13579967872 Ramazan ve Saniye oğlu, 15/06/1986 doğumlu
2- HAFİZE İNANÇ16990854394 Süleyman ve Fatmana kızı, 01/01/1955 doğumlu
Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir bilirkişi raporu ekli davetiye çıkarılmış olup, tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Aldırılan bilirkişi raporunda Günbattı Mahallese 387 ada 3 parsel sayılı taşınmazın aynen taksiminin mümkün olmadığı, ortaklığın ancak satış yolu ile giderilebileceği belirtilmiş olup; rapora karşı tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde beyanda bulunmanız, aksi takdirde beyanda bulunma hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususu ile birlikte ve bilirkişi raporunun tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01959975