T.C. DENİZLİ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2021/416 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/416 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Musa Mahallesi, Cami mevkii, 439 ada 4 parselde kayıtlı 306,00 m2 yüzölçümlü Bir Bodrum Bir Zemin Altı Normal Katlı Bir Dükkan Onüç Dairelik Bahçeli Kagir Bina vasıflı taşınmaz üzerinde 20/306 arsa paylı 6.kat 12 nolu bağımsız bölüm mesken niteliğinde taşınmaz. Taşınmazın bulunduğu ana bina, Bodrum+Zemin+6 Normal Kattan oluşan betonarme tarzı inşa edilmiş yapıdır. Binanın dış cephesi, sıvalı boyalıdır. Bina giriş kapısı demir doğrama kapıdır. Bina üzeri çatı ile kapalıdır. Binada asansör bulunmaktadır. Bina merdivenleri mozaik beton ile kaplı, korkulukları demir doğrama korkuluktur. Elektrik, su gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bina yaklaşık 40-50 yıllıktır. 12 nolu bağımsız bölüm taşınmaz konut olarak tasarlanmış boş durumdadır. Giriş kapısı çelik kapıdır ve cephe doğramaları PVC doğramadan yapılmıştır. Mesken 1 Salon, 3 oda, 1 Mutfak, 1 banyo ve WC, 1 hol, 2 balkondan oluşmaktadır. Tüm oda duvarları ve tavanları alçı sıvalı, boyalıdır. Oda zeminleri rabıta parke, ıslak alan zeminleri seramik ile kaplıdır. 16/11/1982 tarihli Yapı Ruhsatı mevcuttur. Ruhsatına göre yaklaşık126,00 m2 bürüt (112,17 m2 net) alanlıdır.
Adresi : Değirmenönü Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Sokak No:47 Merkezefendi / DENİZLİ
Yüzölçümü : 306,00 m2
Arsa Payı : 20/306
İmar Durumu : Merkezefendi ilçesi uygulama imar planına istinaden konut alanı içerisinde 7 kata imarlıdır.
Kıymeti : 1.600.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Bila tarihli "H.Yoldan su geçirmek hakkı" irtifak şerhi, bila tarihli "H:5 numaralı parsel aleyhine su geçirmek hakkı" irtifak şerhi, bila tarihli "M:103 numaralı parselin bu parsel aleyhine damlalık hakkı irtifak şerhi, bila tarihli "Y.planı:02/12/1988" beyan şerhi, 1 adet ipotek şerhi ve haciz şerhleri mevcuttur.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 11:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 11:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Kiremitçi Mahallesi, 4776 ada 5 parselde kayıtlı 738,00 m2 yüzölçümlü Beş Katlı Betonarme Bina vasıflı taşınmaz üzerinde 1/12 arsa paylı 3 + Çatı kat 10 nolu bağımsız bölüm olan mesken niteliğinde taşınmaz. Taşınmazın bulunduğu ana bina Zemin + 3 Normal Kat +Çatı Katındanoluşan betonarme tarzı inşa edilmiş yapıdır. Binanın dış cephesi, sıvalı boyalıdır. Bina giriş kapısı demir doğrama kapıdır. Bina üzeri çatı ile kapalıdır. Binada asansör bulunmaktadır. Bina merdivenleri mermer ile kaplı, korkulukları demir doğrama korkuluktur. Elektrik, su gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bina yaklaşık 15-20 yıllıktır. 10 nolu bağımsız bölüm taşınmaz konut olarak kullanılmaktadır. Giriş kapısı çelik kapıdır ve cephe doğramaları PVC doğramadan yapılmıştır.Mesken 1 Salon, 3 oda, 1 Mutfak, 1 banyo ve WC, 1 hol, 2 balkondan oluşmaktadır. Tüm oda duvarları ve tavanları alçı sıvalı, boyalıdır. Oda zeminleri laminat parke, ıslak alan zeminleri seramik ile kaplıdır. 19/04/2005 tarihli Yapı Ruhsatı ve 11/06/2006 Tarihli yapı kullanma izin belgesi mevcuttur. Ruhsatına göre yaklaşık143,83 m2 bürüt(124,23 m2 net) alanlıdır.
Adresi : Karaman Mahallesi 1478/5 Sokak No:8 Merkezefendi / DENİZLİ
Yüzölçümü : 738,00 m2
Arsa Payı : 1/12
İmar Durumu : Merkezefendi ilçesi uygulama imar planına istinaden konut alanı içerisinde ayrık nizam 4 kata imarlıdır.
Kıymeti : 2.750.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Beyanlar hanesinde "Yönetim planı:05/05/2005", beyanlar hanesinde 20/05/2009 tarihli "AT bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir" şerhi, 1 adet ipotek şerhi ve haciz şerhleri mevcuttur.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 12:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 12:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 12:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 12:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Feslikan Mahallesi, Cami mevkii, 40 ada 1 parselde kayıtlı 377,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmaz üzerinde 1/12 arsa paylı zemin kat 2 nolu bağımsız bölüm mesken niteliğinde taşınmaz. Taşınmazın bulunduğu ana bina Zemin + 3 Normal Kat +Çatı Katındanoluşan betonarme tarzı inşa edilmiş yapıdır. Binanın dış cephesi, sıvalı boyalıdır. Bina giriş kapısı alüminyum doğrama kapıdır. Bina üzeri çatı ile kapalıdır. Binada asansör bulunmamaktadır. Bina merdivenleri mermer ile kaplı, korkulukları alüminyum doğrama korkuluktur. Elektrik, su gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bina yaklaşık 10-15 yıllıktır. 2 nolu bağımsız bölüm taşınmaz konut olarak kullanılmaktadır. Giriş kapısı çelik kapıdır ve cephe doğramaları PVC doğramadan yapılmıştır.Mesken Salon + Mutfak alanı, 1 oda, 1 banyo ve WC, 1 balkondan oluşmaktadır. Tüm oda duvarları ve tavanları alçı sıvalı, boyalıdır. Oda zeminleri laminat parke, ıslak alan zeminleri seramik ile kaplıdır. 27/01/2013 tarihli Yapı Ruhsatı ve 17/06/2013 Tarihli yapı kullanma izin belgesi mevcuttur. Ruhsatına göre yaklaşık40,47 m2 bürüt(38,00 m2 net) alanlıdır.
Adresi : Fesleğen Mahallesi 992 Sokak No:2 Pamukkale / DENİZLİ
Yüzölçümü : 377,00 m2
Arsa Payı : 1/12
İmar Durumu : Pamukkale ilçesi uygulama imar planına istinaden konut alanı içerisinde ayrık nizam 4 kata imarlıdır.
Kıymeti : 760.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Bila tarihli "H:28 nolu parsel aleyhine su geçirmek hakkı" irtifak şerhi, bila tarihli "H:30 no parsel lehine ve bu parsel aleyhine damlalık hakkı" irtifak şerhi, bila tarihli "H:35 no parsel aleyhine su geçirmek hakkı" irtifak şerhi, bila tarihli "H:93 No parsel aleyhine damlalık hakkı" irtifak şerhi, bila tarihli "H:27 no parselden mahsul suyu gelir" irtifak şerhi, beyanlar hanesinde 31/01/2013 tarihli "otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır" şerhi, beyanlar hanesinde "AT yönetim planı:24/12/2012" şerhi, beyanlar hanesinde "Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/1371 sayılı dosyasına ait "10/04/2019 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile kesin mühlet verilmiştir" şerhi ile yina aynı mahkeme dosyasına ait "İİK 306/2 maddesi gereğince konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim ve denetim tedbirlerini almak üzere SMMM Fatih Akyol kayyım olarak atanmıştır" şerhi mevcuttur. İlgili mahkeme ile yapılan yazışma neticesinde davanın bittiği tedbirin kaldırıldığı bildirilmiştir. Ayrıca taşınmazın kaydında 1 adet ipotek kaydı ile haciz şerhleri mevcuttur.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 13:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 13:45
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 13:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 13:45

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Karaman Mahallesi, Deliktaş mevkii, 2786 ada 15 parselde kayıtlı 622,00 m2 yüzölçümlü Yedi Katlı Betonarme Bina vasıflı taşınmaz üzerinde 76/622 arsa paylı 4çatı kat 12 nolu bağımsız bölüm olan mesken niteliğinde taşınmaz. Taşınmazın bulunduğu ana bina,Zemin + 4 Normal Kat +Çatı Katındanoluşan betonarme tarzı inşa edilmiş yapıdır. Binanın dış cephesi, sıvalı boyalıdır. Bina giriş kapısı demir doğrama kapıdır. Bina üzeri çatı ile kapalıdır. Binada asansör bulunmaktadır. Bina merdivenleri mermer ile kaplı, korkulukları demir doğrama korkuluktur. Elektrik, su gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bina yaklaşık 15-20 yıllıktır. 12 nolu bağımsız bölüm taşınmaz konut olarak kullanılmaktadır.Giriş kapısı çelik kapıdır ve cephe doğramaları PVC doğramadan yapılmıştır.Mesken 1 Salon, 3 oda, 1 Mutfak, 1 banyo ve WC, 1 hol, 2 balkondan oluşmaktadır. Tüm oda duvarları ve tavanları alçı sıvalı, boyalıdır. Oda zeminleri laminat parke, ıslak alan zeminleri seramik ile kaplıdır. 08/11/2004 tarihli Yapı Ruhsatı ve 13/12/2005 Tarihliyapı kullanma izin belgesi mevcuttur. Ruhsatına göre yaklaşık259,80 m2 bürüt(190,00 m2 net) alanlıdır.
Adresi :Karaman Mahallesi 1769 Sokak No:40 Merkezefendi / DENİZLİ
Yüzölçümü : 622,00 m2
Arsa Payı : 76/622
İmar Durumu : Merkezefendi ilçesi uygulama imar planına istinaden konut alanı içerisinde ayrık nizam 5 kata imarlıdır.
Kıymeti : 3.700.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Beyanlar hanesinde "yönetim planı:05/09/2005" şerhi, beyanlar hanesinde 10/02/2009 tarihli "AT bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir" şerhi, 1 adet ipotek şerhi ve haciz şerhleri vardır.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 14:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 14:35
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 14:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 14:35

06/06/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02047247