T.C. DERİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2023/842 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mardin İli Derik İlçesiZeytinpınar Mahallesi
ADA NO : 496
PARSEL NO : 177
VASFI : Bağ
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.150,18
MALİKİN ADI VE SOYADI:Neslihan Açıl
MALİKİN ADI VE SOYADI:Feyyo Bulut (Mirasçıları; Bozan, Devran, Eşref, Garipşan, İsmet, Şaban, Yıldız, Zeynep ve Sabah Bulut)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ.
Yukarıda dosya numarası yazılı taşınmazın bulunduğu yer, parsel, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazda 2942 Sayılı Yasa Hükümlerince Kamulaştırılmasına karar verilmiş olup;
a-)İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceğine,
b-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Derik Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-)Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerin ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-)İş bu ilanın yukarıda adı yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

14/03/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02012476