T.C. DERİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/818 Esas15/03/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mardin İli Derik İlçesiZeytinpınar Mahallesi
ADA NO : 461
PARSEL NO : 10
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 297,88
MALİKİN ADI VE SOYADI : Müteveffa Abdülkadir AYDİN(Mirasçılar; Sevdet Aydin, Abdullah Aydin , Saadet Aydin ve Süleyman Aydin)Müteveffa Sevdet BAŞARAN( Mirasçıları; Haci Başaran, Nurullah Başaran, Abidin Başaran, Emine Başaran, Mehmet Emin Başaran, Pervin Başaran, Sadiye Başaran, Arafat Başaran) Müteveffa Mustafa AYDİN (Mirasçıları; Aysel Aydin Serdar Aydin, Emrah Aydin , Sidar Aydin, Rojin Aydinve Neval Aydin)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ.
Yukarıda dosya numarası yazılı taşınmazın bulunduğu yer, parsel, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazda 2942 Sayılı Yasa Hükümlerince Kamulaştırılmasına karar verilmiş olup;
a-)İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceğine,
b-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Derik Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
c-)Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerin ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-)İş bu ilanın yukarıda adı yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02012524