T.C. DİYARBAKIR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2017/72 Esas

DAVALILAR : CÜNEYT CANSU-32326651390Makine Bilirkişisinin Mahkememize Sunmuş Olduğu Bilirkişi raporunda Özetle: Dava konusu olan 34 JP 3959 plakalı aracın markası, modeli, yaşı, Km'si, özellikleri, hasar geçmişi kullanım tarzı gibi faktörler dikkate alınarak yapılan araştırmalar sonucunda, dava konusu 34 JP 3959 plakalı aracın 27/10/2016 tarihi itibariyle 2. El piyasa rayiç değerinin 230.000,00 TL ve 29/04/2019 tarihi itibariyle 2. El piyasa rayiç değerinin 310.000,00 TL olduğu '' şeklinde görüş bildirmiştir.

Mahkememiz tarafından UYAP üzerinden yapılan incelemelerde yurt içi adresiniz ''GÜVENEVLER MAH. 1939 SK. NO:4 İÇ KAPI NO:13 YENİŞEHİR MERSİN'' olduğundan bilirkişi raporu içerir şerhli tebligat çıkarılmış ancak belirtilen adrese teslimat başarısız olmuştur. MERNİS adresinizin UYAP sisteminde gözükmediği, ayrıca yapılan kolluk araştırılmasında sabit adresinizin bulunmadığı tespit edildiğinden bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yukarıda adı soyadı yazılı bulunan davalı Cüneyt CANSU'ya Makine Mühendisi Bilirkişisinin düzenlemiş olduğu bilirkişi raporunun tebliği ile, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ayrıca duruşma günü: 17/04/2024 günü saat 09:55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

11/01/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01973828