T.C. EDİRNE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

ESAS NO : 2024/85

Edirne ili Merkez ilçesi İstasyon Mahallesi 3165 ada 3 parsel (eski kirişhane 483 parsel) sayılı taşınmaz maliki "Arabacı Sait Mirasçıları" isimli kişinin kimlik bilgileri tespit edilemediğinden "Arabacı Sait Mirasçıları" isimli kişiyi tanıyan, bilen olup olmadığı hakkında ülke genelinde yayınlanan yüksek trajlı bir gazetede "Arabacı Sait Mirasçıları"nın sağ olduğu ve yaşadığı yer hakkında bilgisi bulunan kişilerin TMK 594 madde uyarınca varsa mirasçılarının ilan tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize başvurmaları hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01988688