T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


Sayı : 2024/248 Esas

Konu : Kamulaştırma İlanı Hk.

İLAN

Dava konusu Adana ili, Yüreğir ilçesi, Şahinağa Mahallesi, 12126 Ada, 5 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup, Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

Duruşma günü:18/09/2024, saat:14:00

#ilangovtr BASIN NO: LN02051155