T.C. EDREMİT 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/1382 Esas

MÜŞTEKİ SANIK : MEHMET EMRE İĞNECİ, İsmail ve Mürvet oğlu, 30/06/1991 Saarbrücken/Almanya doğumlu, Balıkesir, Altıeylül, Gündoğan nüfusunda kayıtlı. Reuter Str 9 Alt-Saarbrücken 66117 9893 Saarbrücken /Almanya Federal Cumhuriyeti adresinde oturur. TC Kimlik No:31528121496
SUÇ : Tehdit
SUÇ TARİHİ : 28.08.2022
UYGULANAN KANUN MAD. : 5237 sayılı TCK'nun 106/1, 43/2, 29/1, 62, 53 CMK 251/3, 5271 sayılı CMK'nun 231/4, 231/8 maddeleri
VERİLEN CEZA : "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına"
KARAR TARİHİ : 18.03.2024
Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-31. Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02050625