T.C. ELAZIĞ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2023/1971 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ŞENAL POLAT gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

23/01/2024

GAİP

T.C. KİMLİK NO : 295******98
ADI SOYADI : ŞENAL POLAT
BABA ADI : FAD**
ANA ADI : TAHİ**
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1974
DOĞUM YERİ : PALU

#ilangovtr BASIN NO: ILN01975661