T.C. ELAZIĞ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Sayı : 2022/43 Tereke Elazığ ili Merkez ilçesi Gözebaşı köyü Cilt No 76, Hane No 17, BSN: 46'da nüfusa kayıtlı Ahmet ve Kadriye oğlu, Elazığ 11/05/1987 doğumlu 13/06/2022 tarihinde vefat eden tarihinde müteveffa ÜMİT DURMUŞ'un mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden, Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

17/07/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01886059