T.C. EMET ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/728-730-732-734-736-738-740-742-744-746-748-750-752-754-756-758-
760-782-784-786-788-790-792-794-796 esas sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin;
2023/728 Esas sayılı dosyasından davalılar Ahmet Çalışkan ve Ali Çalışkan aleyhine Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, Yenidoğan Mah. 212 ada 320 parsel sayılı 5.098,80 m² lik taşınmazın tamamında.
2023/730 Esas sayılı dosyasından davalılar İbrahim vergili, Ahmet Vergili, Halil Vergili, Ömer Erdoğan, Oğuz Erdoğan, İsmail Erdoğan, Nagihan Yücel aleyhine Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, Yenidoğan Mah. 408 ada 6 parsel sayılı 763,14 m² lik taşınmazın tamamında.
2023/732 Esas sayılı dosyasından davalılar Mehmet Ali Uludoğan, Ali Rıza Uludoğan, İsmail Turan Büyük, Aliye Aysun Akçay, Mehmet Büyük, Hüseyin Büyük, Zeliha İşler, Nesrin Türen, Habibe Büyük, Neslihan Yiğit aleyhine Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, Yeşilhisar Mah. 394 ada 15 parsel sayılı 1.278,63 m² lik taşınmazın tamamında.
2023/734 Esas sayılı dosyasından davalı Halil Işık aleyhine Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, Yenidoğan Mah. 212 ada 133 parsel sayılı taşınmazın 1.095,58 lik taşınmazın tamamında.
2023/736 Esas sayılı dosyasından davalı Yusuf Çalışkan aleyhine Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, Yenidoğan Mah. 212 ada 312 parsel sayılı 580,63 m² lik taşınmazın tamamında,
2023/738 Esas sayılı dosyasından davalılar Nesime Kiraz, Ayşe Öztürk, Ulviye Öztürk, Ahmet Öztürk, Nesrin Coşgun aleyhine Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, Şehitler Mah. 297 ada 107 parsel sayılı taşınmazın 513,41 m²'lik kısımında,
2023/740 Esas sayılı dosyasından davalılar Mehmet Ali Uludoğan, Zeliha İşler, Nesrin Türel aleyhine Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, Yeşilhisar Mah. 394 ada 13 parsel sayılı taşınmazın1.649,14 m²'lik kısımında,
2023/742 Esas sayılı dosyasından davalı Veli Altınokaleyhine Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, Yeşilhisar mahallesi 389 ada 33 parsel sayılı 5.093,09 m² lik taşınmazın1.837,41 m²'lik kısımında,
2023/744 Esas sayılı dosyasından davalılar Market 91 Gıda Temizlik İnşaat Taş. San. Ve Tic. Ltd. Şti aleyhine Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, 82. Yıl Mahallesi173 ada 349 parsel sayılı taşınmazın1.298,82 m²'lik kısımında,
2023/746 Esas sayılı dosyasından davalılar Adile Erdoğan, Elif Erdoğan, Ali Osman Özkul, Halit Özkul, Hüseyin Özkul, Halil İbrahim Özkul, Emine Koç, İsmet Altın, Cemal Altın, Hüsein Altın, Bilal Tosun, Mesut Tosun, Havva Koç, Sadık Tosun, Havva Tosun aleyhine Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, Yeşilhisar mahallesi 395 ada 1 parsel sayılı 423,00 m² lik kısımında,
2023/748 Esas sayılı dosyasından davalılar Adile Erdoğan, Elif Erdoğan, Ali Osman Özkul, Halit Özkul, Hüseyin Özkul, Halil İbrahim Özkul, Emine Koç, İsmet Altın, Cemal Altın, Hüseyin Altın, Bilal Tosun, Mesut Tosun, Havva Koç, Sadık Tosun, Havva Tosun aleyhine Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, Yeşilhisar mahallesi 389 ada 8 parsel sayılı 1.845,03 m² lik taşınmazın 1.173,43 m² lik kısımında,
2023/750 Esas sayılı dosyasından davalı Mehmet Güler aleyhine Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, Yenidoğan mahallesi212 ada 310 parsel sayılıtaşınmazın116,27 m²'lik kısımında, Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, Yenidoğan mahallesi212 ada 150 parsel sayılıtaşınmazın 52,57 m²'lik kısımında,
2023/752 Esas sayılı dosyasından davalı Harun Korkmaz aleyhine Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, Yenidoğan mahallesi212 ada 131 parsel sayılıtaşınmazın1.433,70 m²'lik kısımında, Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, Yenidoğan mahallesi212 ada 132 parsel sayılıtaşınmazın687,87 m²'lik kısımında,
2023/754 Esas sayılı dosyasından Mehmet Güler aleyhine Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, Yenidoğan mahallesi 244 ada 17 parsel sayılı 98,86 m² lik kısımında, Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, Yenidoğan mahallesi 244 ada 19 parsel sayılı 153,62 m² lik kısımında,
2023/756 Esas sayılı dosyasından davalı Ali Atlı aleyhine Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, Yeşilhisar mahallesi 389 ada 39 parsel sayılı 411,00 m² lik taşınmazın 103,96 m² lik kısımında, Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, Yeşilhisar mahallesi 389 ada 40 parsel sayılı 418,57 m² lik taşınmazın 125,52 m² lik kısımında,
2023/758 Esas sayılı dosyasından davalı Mustafa Gündüz aleyhine Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, Yeşilhisar mahallesi 391 ada 7 parsel sayılı 325,20 m² lik taşınmazın 124,19 m² lik kısımında,
2023/760 Esas sayılı dosyasından davalılar Hatice Beydilli ve Hüseyin Beydilli aleyhine Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, Yeşilhisar mahallesi 395 ada 6 parsel sayılı 148,93 m² lik kısımında,
2023/782 Esas sayılı dosyasından davalı Zehra Akarsu aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Köprücek köyü 150 ada 45 parsel sayılı 3.640,23 m² lik kısımında,
2023/784 Esas sayılı dosyasından davalı Hüseyin Demir aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Köprücek Köyü 149 ada 57 parsel sayılı 1.653,90 m² lik taşınmazın tamamında.
2023/786 Esas sayılı dosyasından davalılar Ersin Başar, Müzeyyen Altan aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Köprücek Köyü 150 ada 53 parsel sayılı 1.411,56 m² lik kısmında.
2023/788 Esas sayılı dosyasından davalılar Hatice Can, Şefike Demir aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Köprücek Köyü 143 ada 62 parsel sayılı 340,12 m² lik kısmında.
2023/790 Esas sayılı dosyasından davalı Hatice Türe, Buse Özdemir, Gamze Özdemir, Neşe Özdemir, Hanife Akgün aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Köprücek Köyü 136 ada 55 parsel sayılı 998,08 m² lik taşınmazın tamamında.
2023/792 Esas sayılı dosyasından davalı Hatice Can ile Şefike Demir aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Köprücek Köyü 173 ada 2 parsel sayılı 3.467,20 m² lik taşınmazıntamamında.
2023/794 Esas sayılı dosyasından davalılar Şerafettin Asen , Nihat Asen, Nuran Karabulut aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Köprücek Köyü 147 ada 12 parsel sayılı 198,61 m² lik taşınmazıntamamında.
2023/796 Esas sayılı dosyasından davalılar Kadriye Özmen, Hatice Hasçelik, Hatice Dağdelen, Süleyman Samur, Ömer Samur, Nazife Baş, Halil Baş, Çetin Baş, Gülfem Yetişkin, Kadir Baş, Kahraman Baş, Fatma Kumaş, Cemile Ceviz aleyhine Kütahya ili, Emet ilçesi, Köprücek Köyü 136 ada 71 parsel sayılı 129,48 m² lik taşınmazın tamamında.,
Kamulaştırmayı yapan kurumun Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu, davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği, Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Emet Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01972496