T.C. ERBAA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)


ESAS NO : 2023/304

İLAN METNİ

Davacı Saliha Nisa TEMİZ tarafından davalı İsmail TEMİZ aleyhine açılan Yardım Nafakası davasında verilen ara karar uyarınca; Davalı İSMAİL TEMİZ -T.C.Kimlik No:70390028908 TOKAT ili, ERBAA ilçesi, ÇEVRESU mah/köy, 36 Cilt, 1 Aile sıra no, 49 sırada nüfusa kayıtlı, İSMET ve ZEKİYE oğlu/kızı, 01/06/1974 doğumlu'ya gösterilen adreste tebligat yapılamamış, geçerli adresi bulunamamış, mernis kaydı da olmadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Açılan dava sonucunda; Davacı SALİHA NİSA TEMİZ - T.C.Kimlik No:10292546582'in Eğitim masraflarının oldukça fazla olduğu, öğrenci olduğu için başka bir işte çalışamadığından babası olan İsmail TEMİZ den 15.000-TL dava tarihi itibariyle tedbir nafakasına, dava sonunda da yardım nafakası olarak devamına, her yıl ÜFE TÜFE oranında artırılmasına karar verilebileceği ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02018463