T.C. ERZURUM 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


2017/4383 ESAS

KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN
İLANEN TEBLİĞİ

Müdürlüğümüzün iş bu numaralı dosyası kapsamında aşağıda bilgileri belirtilmiş olan borçlu tüm aramalara rağmen bulunamamış ve tarafına yönelik hiçbir tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğe karar verilmiş olup, Müdürlüğümüzün iş bu numaralı dosyası kapsamında düzenlenen kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporunun son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve Müdürlüğümüzün iş bu numaralı dosyası kapsamında borçlu adına kayıtlı alacaklı lehine ipotekli 03/07/2017 tarih ve 6235 yevmiye, 03/07/2017 tarih ve 6244 yevmiye ve 03/07/2017 tarih ve 6261 yevmiye numaralı ipotek şerhlerine ilişkin olarak alacaklı vekilinin talebi üzerine İİK'nin 150/d maddesi gereği yapılan kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporlarına UYAP sistemi üzerinden veya Erzurum 2. İcra Müdürlüğünün2017/4383 Esas sayılı dosyasından ulaşılabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
ALACAKLI : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI, 9220034970Vergi Nolu,
Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İstanbul Ümraniye / İSTANBUL
BORÇLU : ABDULLAH GÜVEN TEKNİK İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 0010700991Vergi NoluKızılay Mah. 31.Sok. No:4 Merkez/Erzincan Erzincan Merkez / ERZİNCAN Müdürlüğümüzün iş bu numaralı dosyası kapsamında borçlu adına kayıtlı alacaklı lehine ipotekli 03/07/2017 tarih ve 6235 yevmiye, 03/07/2017 tarih ve 6244 yevmiye ve 03/07/2017 tarih ve 6261 yevmiye numaralı ipotek şerhlerine ilişkin olarak alacaklı vekilinin talebi üzerine İİK'nin 150/d maddesi gereği yapılan kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporundan bahse konu taşınmazlara yönelik detaylı tüm bilgiler bilirkişi raporunda olmak üzere;

 1. Erzincan ili, Merkez ilçesi, Cumhuriyet Mah., 56 Ada, 7 Parsel, A Blok Zemin Kat 1 No'lu BB sayılı taşınmaza ilişkin 1.950.000,00 TL bedel kıymet takdir edilmiştir.
 2. Erzincan ili, Merkez ilçesi, Cumhuriyet Mah., 56 Ada, 7 Parsel, A Blok Zemin Kat 2 No'lu BB sayılı taşınmaza ilişkin 1.850.000,00 TL bedel kıymet takdir edilmiştir.
 3. Erzincan ili, Merkez ilçesi, Cumhuriyet Mah., 56 Ada, 7 Parsel, A Blok 1. Kat 4 No'lu BB sayılı taşınmaza ilişkin 2.100.000,00 TL bedel kıymet takdir edilmiştir.
 4. Erzincan ili, Merkez ilçesi, Cumhuriyet Mah., 56 Ada, 7 Parsel, B Blok 2. Kat 3 No'lu BB sayılı taşınmaza ilişkin2.250.000,00 TL bedel kıymet takdir edilmiştir.
 5. Erzincan ili, Merkez ilçesi, Cumhuriyet Mah., 56 Ada, 7 Parsel, A Blok 2. Kat 6 No'lu BB sayılı taşınmaza ilişkin2.000.000,00 TL bedel kıymet takdir edilmiştir.
 6. Erzincan ili, Merkez ilçesi, Yeni Mahalle Mah., 39 Ada, 27 Parsel sayılı arsa vasıflı taşınmaza ilişkin 1.732.920,00 TL bedel kıymet takdir edilmiştir.
 7. Erzincan ili, Merkez ilçesi, İnönü Mah., 253 Ada, 2 Parsel, 2. Kat 5 No'lu BB sayılı taşınmaza ilişkin 2.300.000,00 TL bedel kıymet takdir edilmiştir.

**7201 sayılı TK madde 28 vd. hükümleri uyarınca 07/05/2024 tarihi itibariyle iş bu ilan Müdürlüğümüz özel ilan tahtasına bir ay süreyle asılmıştır. **Özel İlan Tahtasından Kaldırılma Tarihi : 07/06/2024 T.C.
ERZURUM
2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2017/4383 ESAS
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE
İCRA EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ
Müdürlüğümüzün iş bu numaralı dosyası kapsamında aşağıda bilgileri belirtilmiş olan borçlu tüm aramalara rağmen bulunamamış ve tarafına yönelik hiçbir tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup, aşağıda yazılı icra emrinin son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bahse konu takibe ilişkin takibe dayanak belgelere UYAP sistemi üzerinden veya Erzurum 2. İcra Müdürlüğü'nün 2017/4383 Esas dosyasından ulaşılabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

1- Alacaklı
:TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O,
vekili Av. Abdullah Pala
Cumhuriyet Caddesi Lalapaşa Mah. Lalapaşa İş Merkezi No:7 Yakutiye / ERZURUM
2- Borçlu
:ABDULLAH GÜVEN TEKN. İNŞ.TUR.TAŞ.OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ., 0010700991 Vergi Nolu
Kızılay Mah. 31.Sok. No:4 Merkez/Erzincan
3- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizlialacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi
:

ABDULLAH GÜVEN TEKN. İNŞ.TUR.TAŞ.OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

1.045.486,78TL Asıl alacak
119.496,28TL (İşlemiş yıllık Faiz;%39 oranından hesaplanmıştır.)
5.974,74TL Temerrüt Faizin % 5 gider vergisi
1.207,27TL Masraf
1.172.165,07TL Toplam Alacak

( * ): Alacağımızın tamamımın, asıl alacak tutarlarına takip tarihinden tamamentahsiline kadar yukarıda belirtilen krediler için, yukarıdaki hesap tablosu/tablolarında belirtilen oranlardan işleyecek temerrüt faizleri,(takip sırasında Cari faiz oranlarının artması halinde temerrüt faizi, yeni cari faizin %50 fazlası olarak uygulanacaktır.) avukatlık ücreti, icra harç ve masraflarıyla birlikte fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak, tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla, TAHSİLİ talebidir. (TBK. 100 Md. uyarınca kısmi ödemeler öncelikle faiz ve masraflara mahsup edilecektir.)İpotek, aynı zamanda borçlu lehine verilen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan tüm kredi alacaklarının teminatını oluşturmaktadır.

İpotekli/ Rehinli Taşınmazlar
:
 1. Erzincan ili, Merkez ilçesi, Cumhuriyet Mah., 56 Ada, 7 Parsel, A Blok Zemin Kat 1 No'lu BB
 2. Erzincan ili, Merkez ilçesi, Cumhuriyet Mah., 56 Ada, 7 Parsel, A Blok Zemin Kat 2 No'lu BB
 3. Erzincan ili, Merkez ilçesi, Cumhuriyet Mah., 56 Ada, 7 Parsel, A Blok 1. Kat 4 No'lu BB
 4. Erzincan ili, Merkez ilçesi, Cumhuriyet Mah., 56 Ada, 7 Parsel, B Blok 2. Kat 3 No'lu BB
 5. Erzincan ili, Merkez ilçesi, Cumhuriyet Mah., 56 Ada, 7 Parsel, A Blok 2. Kat 6 No'lu BB
 6. Erzincan ili, Merkez ilçesi, Yeni Mahalle Mah., 39 Ada, 27 Parsel kayıtlı taşınmaz
 7. Erzincan ili, Merkez ilçesi, İnönü Mah., 253 Ada, 2 Parsel, 2. Kat 5 No'lu BB
İpotek/ Rehin Bilgileri
:03/07/2013 tarih ve 6244 yevmiye no'lu ipotek şerhi
03/07/2013 tarih ve 6261 yevmiye no'lu ipotek şerhi
03/07/2013 tarih ve 6235 yevmiye no'lu ipotek şerhi

İşbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (30) gün içinde icra emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırılması; bu süre içinde borç ödenmez veya icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse alacaklının taşınmazın satışını isteyebileceği ihtar olunur.(İİK m.149) İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O. Iban No : TR730001500158007290501847Vergi Dairesi Adı / No: ERZURUM KAZIM KARABEKİR VERGİ DAİRESİ - 3770051351
**7201 sayılı TK madde 28 vd. hükümleri uyarınca 07/05/2024 tarihi itibariyle iş bu ilan Müdürlüğümüz özel ilan tahtasına bir ay süreyle asılmıştır.
**Özel İlan Tahtasından Kaldırılma Tarihi : 07/06/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02029348