T.C. ESKİŞEHİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ


Sayı :2022/2879 Esas

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Fitmat Nalbantoğlu adına açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının verilen ara kararı gereğince; "ESKİŞEHİR ili, TEPEBAŞI ilçesi, HAYRİYE mah/köy, 28 Cilt, 154 Aile sıra no, 2 sırada nüfusa kayıtlı, ÖMER ve HAFİZE oğlu/kızı, 01/07/1918 doğumlu, Fitmat Nalbantoğlu'nun mirasçısı olduğunu ileri sürenler var ise bu konudaki tüm belge ve delilleri ile birlikte, ikinci defa yayınlanacak olan bu ilanın, son ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde Mahkememize başvurmaları, aksi taktirde ilgililerin istihkak davası açma hakları saklı olmak üzere Türk Medeni Kanunun 501. Ve 594. maddesi gereğince Devlet Hazinesinin mirasçılığına karar verileceği ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02018641