T.C. ESKİŞEHİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ


Sayı :2024/5 Tereke

İLAN METNİ

Müteveffa Ali Özyılmaz ile ilgili mahkememizde görülmekte olan Tereke (Tespit İstemli) davası nedeniyle; ESKİŞEHİR ili, MAHMUDİYE ilçesi, GÜLLÜCE mah/köy, 7 Cilt, 3 Aile sıra no, 25 sırada nüfusa kayıtlı Mustafa ve Zeynep oğlu, 07/05/1939 doğumlu, müteveffa İlhami ÖN'ün 13/01/2023 tarihinde vefat ettiğinden, tereke resmi defter tutulması talep edilmiş olmakla, borçlu ve alacaklıların T.M.K.'nun 621.maddesi gereğince ikinci ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde mahkememiz dosyasına borç ve alacaklıların varsa kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar da dahil olmak üzere vesaikleri ile birlikte kaydettirmeleri, deftere kayıt yaptırmayanların süreyi geçirmiş sayılacakları, alacak ile borçlarının kabul edilmeyeceği ve duruşmasının 09/07/2024 tarihine bırakıldığı ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02048361