T.C. FOÇA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Mahkememizin 2022/368 esas sayılı dosyasında; Davacılar Hüseyin Coşkan, Hasan Coşkan, Nagihan Ceylan, Mümin Coşkan ile davalılar Hazine, Foça Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (zilyetliğe dayalı) davası nedeniyle, dava konusu İzmir ili, Foça ilçesi, Yenibağarası mahallesi, 515132 ada, 50 parsel sayılı taşınmazın davacılar adına tescili talep edilmiş olup; TMK'nın 713. Maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

02/01/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01970795