T.C. GAZİANTEP 11. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/284 Esas

24/04/2024

İLAN

Davacı , FATMA MUHAMMED ile Davalı , AHMET MUSTAFA YUSUF arasında mahkememizde görülmekte olan Çocukla Kişisel İlişki Kurulması davası nedeniyle; Davacı dilekçesinde 25/10/2010 tarihinde evlendiklerini, müşterek çocuklarının olduğunu, Evlilik birliği içerisinde çocuklara ve davacıya şiddet uyguladığı, Gaziantep 10. Aile Mahkemesi 2019/241 Esas 2021/66 Karar sayılı ilamı ile boşandıklarını, anılan karar ile velayetin davacı annede kalmasına karar verildiğini, kamu düzenine ilişkin davalı baba ile kişisel ilişki kurulması karar verildiğini, davalının her ne kadar müşterek çocuklar ile kişisel ilişki kurma hakkına sahip olsa da bu hakkını kötü kullanacağını velayetin kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.99043576856 Yabancı Uyruk Kimlik Numaralı Davalı AHMET MUSTAFA YUSUF'a tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.
HMK.'nın 122. Maddesi gereğince tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verilebileceği, bu süre içinde cevap verilmediğinde HMK'nın 128. Maddesi gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, tensip tutanağında belirtilen hususları yerine getirmediğinizde bu eksikliklerin HMK. 140-5 maddesi gereğince ancak ön inceleme aşamasında tamamlayabileceği, aksi taktirde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağı.

İş bu hususlar tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02048957