T.C. GAZİANTEP 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/376

Davacı , NURULLAH TUR ileDavalı , HATİCE TUR arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Bu nedenle HMK'nun 147.maddesi gereği tahkikat duruşmasına katılınmadığı takdirde yokluğunuzda duruşmalara devam edileceği ve tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm verileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur. 25/12/2023Hakkında ilanentebliğ yapılan taraf : HATİCE TUR -HASAN ve BEHİYE oğlu/kızı, 07/05/2002 dogumlu,
Duruşma gün ve saati : 26/03/2024 günü - Saat: 11:25 / Gaziantep 3. Aile Mahkemesi Duruşma Salonu

#ilangovtr BASIN NO: ILN01960854