T.C. GAZİANTEP 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/674 Esas

DAVALI : ABİDİN ÖZYÜREK - T.C. Kimlik No : 111******20
Davacı eşiniz Ceylan ÖZYÜREK tarafından 07/08/2023 tarihli dava dilekçesi ile şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma talepli dava açılmış ve ön inceleme duruşma günü 11/09/2024 günü saat 14:30 olarak belirlenmiş olmakla;
1-Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur şerhi eklenmek suretiyle taraflara duruşma gününün ihtarına,
Ön inceleme duruşmasının 11/09/2024 günü saat 14:30'a bırakıldığı hususları tebliğ yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

06/05/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02030724