T.C. GAZİANTEP 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ


Sayı :2021/276 Esas 27/03/2024
Konu : İlan Metni

İLAN

Davcılar Fadıl Eralp ve diğerleri tarafından açılan 1300 doğumlu Mehmet ve Münevver Eralp kızı, 1920 yılı Antep harbinde kaybolan gaipliğine karar verilen Hamıkı'nın veraset ilamı davasında TMK 594. Maddesi gereğince 2 defa ilan yapılmasına karar verilmiş olup, yukarıda bilgileri yazan Hamıkı mirasçılarını bu ilanın yapıldığı tarihten en geç 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri, aksi halde hiç bir mirasçının başvurmaması halinde Hamıkı mirasının davacılara geçeceği ihtar olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02013648