T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2019/497
KARAR NO : 2022/97
MAĞDUR : ZUKHRAKHON SOYIPOVA, Esenkent Mahallesi Kani Paşa Caddesi A Blok No 98 İç Kapı No 10 Maltepe Maltepe/ İSTANBUL adresinde oturur.
SUÇ TARİHİ : 16/04/2019
KARAR TARİHİ : 09/03/2022
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı ilamı ile verilen gerekçeli kararın Mağdur Zukhrakhon SOYIPOVA'nın bildirmiş olduğu adres itibariyle kendisine tebliğ edilemediği, yurt dışı tebliğ işleminin de bila ikmal iade edildiği, gerekçeli kararın mağdura tebliğ edilme imkanının bulunmadığı, Türkiye adresi itibariyle de tebliğ imkansızlığının söz konusu olduğu anlaşılmakla; Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.

27/03/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02018090