T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

EK KARAR

DOSYA NO : 2020/536 Esas KARAR NO : 2022/49

HAKİM : Yasemin YUNTAR 174499
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : Eyüp İŞCAN 128283
SANIK : TİMUÇİN AKGÜN, İBRAHİM ve ASUMAN oğlu, 24/09/1969 ÜSKÜDAR doğumlu, İSTANBUL, BEYKOZ, YENİMAHALLE mah/köy nüfusunda kayıtlı. Scwerzenbach/İSVİÇRE KONFEDERASYONU adresinde oturur. TC Kimlik No : 27028965548
SUÇ : Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hakaret
SUÇ TARİHİ : 29/06/2020
ASIL KARAR TARİHİ : 12/01/2022
EK KARAR TARİHİ : 19/07/2023
KANUN MADDESİ : TCK'nun 125/3-a, 265/1 maddeleri
VERİLEN CEZA : HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (CMK 231/5)
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 12/01/2022 tarihli kararın sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
1-)Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazetede ilanına,
2-) İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına;
Kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği hususu tebliğ olunur.

19/07/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01885852