T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/691 Esas
KARAR NO : 2023/1595
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 31/10/2023 tarihli ilamı ile beraatine karar verilen Omar ve Mahcuba oğlu, 31/07/1997 doğumlu. MOHAMMED MAKOUL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Dair ilen tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR.

26.01.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01975147