T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2020/596 Esas
KARAR NO : 2022/1340
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/12/2022 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresi belirlenen Hoseınalı ve Mehrengız oğlu, 29.07.1993 İran doğumlu BABAK DEZHBANI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR.

26.01.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01975014