T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/721 Esas
KARAR NO : 2023/1390
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/09/2023 tarihli ilamı ile beraatine karar verilen Radwan ve Shokrıya oğlu 09/01/1993 doğumlu AHMAD AL RIFAI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR.

26.01.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01976345