T.C. GAZİOSMANPAŞA İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/695 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/695 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Müdürlüğümüz dosyası borçlusuna ait İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi, Küçükköy Mahallesi, 4519 ada 6 parselde kayıtlı 261,80 m2 yüzölçüme sahip kargir apartman niteliğindeki ana taşınmazda bulunan 40/600 arsa paylı, tapu kayıtlarında 4. Kat( mimari projesine göre 5. katta) 15 nolu mesken niteliğindeki bağımsız bölüm Müdürlüğümüz dosyasından satılarak paraya çevrilecektir.
Adresi : Hürriyet Mah. Akdeniz Cad. No:7 4. Kat (Fiili 5) No:15 Gaziosmanpaşa / İSTANBUL
Yüzölçümü : 261,80 m2 ana taşınmaz üzerinde yer alan brüt 135 m2 net 103 m2olan mesken niteliğindeki taşınmaz
Arsa Payı : 40/600
İmar Durumu :İnşaat tarzı 4519 ada 6 parselin 07.08.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen Yol, kısmen bitişik nizam 6 katlı Ticaret+konut alanında kalmakta olduğu görülmüştür.
Kıymeti : 2.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2024 - 13:31
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 13:31

08/05/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02032524