T.C. GAZİOSMANPAŞA İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/955 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/955 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Dosyamız borçlusuna ait İstanbul İli Arnavutköy İlçesi, Arnavutköy Mahallesi Karatoprak Mevkii 21316 Parselde kayıtlı, 171,34 m² yüzölçüme sahip arsa niteliğindeki ana taşınmazda bulunan 2800/17134 arsa paylı 2. Kat 3 nolu mesken niteliğindeki bağımsız bölüm Müdürlüğümüz dosyasından satılarak paraya çevrilecektir.
Adresi :
Anadolu Mah. Necip Fazıl Cad.No:130 D:3 Arnavutköy/ İSTANBUL
Yüzölçümü :171,34 m² yüzölçüme sahip arsa niteliğindeki ana taşınmazda bulunan 97 m2 brüt 86 m2 net mesken niteliğindeki bağımsız bölüm
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Arnavutköy İlçesi, 21316 parsel, 1/1000 ölçekli, 14.06.2010 tasdik tarihli Arnavutköy ve Çevresi
Uygulama İmar Planında, Emsal:2,10, Hmax:5 kat, 'Konut+Ticaret 1 Alanı?nda kalmaktadır.
Kıymeti : 2.800.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 28/03/2017 tarihli yönetim planı beyanı vardır.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 11:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 11:35
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 11:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 11:35

08/05/2024

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02032528