T.C. GEBZE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ


Sayı : E.43945737-2023/756-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

Gebze 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 21/09/2023 tarih ve 2023/756 esas 2023/889 karar sayılı hükmü ile Metin ve Emine oğlu 1983 d.lu Adana, Sarıçam, Çınarlı mahallesi 20........36 TC kimlik nolu Cafer OFLAZ hakkında atılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan yapılan uyarlama yargılaması uyarınca neticeten 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırıldığı cezalandırıldığı, bu kararın ilanından itibaren 7 gün içerisinde mahkememiz dosyasına ibraz edeceği dilekçe ile Gebze Ağır Ceza mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01988664