T.C. GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ


Sayı :2022/458 Esas

İLANDIR

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;
Yapılan tüm aramalara rağmen adres bilgileri tespit edilemeyen Mehmet Ali ve Nazmiye oğlu 25/02/1961 doğumlu Recai BİÇER'e çıkartılan tebligatın iade edildiği ve tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeni ile Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup mahkememizin 2022/458 Esas 2023/909 sayılı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf edilmediği takdirde gerekçeli kararın kesinleşeceği hususu davalı Recai BİÇER'e ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02039838