T.C. GERMENCİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2024/113 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

1-KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Aydın İli Germencik İlçesi Dağyeni Mah 160 ada 7 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 6.176,69 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Turgut YEŞİL
2-KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Aydın İli Germencik İlçesi Dağyeni Mah 162 ada 8 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 4.630,54 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Turgut YEŞİL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesi uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınmış olan 10.02.2022 tarih ve 7-369 sayılı kamulaştırma kararı uyarınca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi hükmüne göre kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ile Aydın İli Germencik İlçesi Dağyeni Mah 160 ada 7 parsel sayılı taşınmazda 5,76m2’lik mülkiyet ve540,46m²'lik irtifak hakkının ve Aydın İli Germencik İlçesi Dağyeni Mah 162 ada 8 parsel sayılı taşınmazda 0m2’lik mülkiyet ve376,49m²'lik irtifak hakkının davacı kurum adına tapuya tescili talep edilmiş olup; ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde; a) Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği, b) Maddi hatalara karşı adlı yargıda düzeltim davası açılabileceği, c) Bu tür davalarda husumetin belirtilen davacı kurum aleyhine yönetilebileceği, d) Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Germencik Şubesi'ne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

30/04/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02039091