T.C. GÖLBAŞI(ANKARA) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN


ESAS NO : 2021/735 Esas

DAVACI : HARBİ KESKİN
VEKİLİ: Av. MUSTAFA DOĞANDOĞANOĞLU
DAVALILAR : 1- GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2- MALİYE HAZİNESİ
3- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mahkememizde açılan tapusuz taşınmaz tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi Selametli Mahallesi doğusu, batısı tapulama harici, kuzeyi Kırıklı 121405 ada güneyi 121772 ada 8 parsel ve 121772 ada 7 parsel sayılı gayrimenkullerin bulunduğu 37806,93 m2 kayıt dışı tapusuz arazinin ve doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyi tescil harici taşınmazların bulunduğu 4227,41 m2 kayıt dışı arazinin alanın olağanüstü zamanaşımı yolu ile zilyetliğe dayanılarak davacı adına tescili isteğiyle mahkememize dava açıldığı dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan kişilerin ilanın gazetede çıktığı ve mahallinde mutad vasıtalarla ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 aylık yasal bekleme ve itiraz süresi içerisinde yukarıda esas numarası yazılı mahkememiz dosyasına müracaatları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02028732