T.C.GÖLPAZARI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO:2023/323ESAS

Gaiplik kararı istenilen Şevket ve Hatice oğlu 01/07/1925 doğumlu Nazir ŞİNAR 'dan 1943tarihindenitibaren haber alınamadığından, kendisini tanıyan ve bilenlerin bilgi vermek için işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren6 ay içerisinde mahkememizin 2023/323 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi halde adı geçenin gaipliğine karar verileceği hususu TMK.nun 33.maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01887557