T.C. GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/151 Esas

Davacı , SEYFETTİN AYLÜÇTARHAN ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GÜROYMAK MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu Bitlis İli, Güroymak İlçesi, Güroymak (Uğurlu) mahallesi K48D16Bpafta isimli taşınmaz ile ilgili olarak söz konusu taşınmaz üzerinde itirazı bulunanların ya da hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde imar ihyaya dayalı tescile dair şartların oluşmadığına dair itirazlarını ya da hak iddialarını mahkememizin2023/151 esas sayılı dosyalarına bildirmeleri aksi halde davacının iddialarını kanıtlamaları halinde dava konusu taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur.

29/08/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01886441