T.C. HATAY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/730 Esas

DAVALI : TEYMA RENDE
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formu ekli davetiye çıkartılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava dilekçesine karşı HMK 128. maddesi gereğince iki hafta içerisinde cevap vermeniz, iki haftalık süre içerisinde cevap vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tümünü inkar etmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01971770