T.C. HATAY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN


İ L A N

DOSYA NO : 2023/106 Esas
KARAR NO : 2024/138

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/03/2024 tarihli ilamı ile 142/2.h.2, 142/2.h.2 maddesi gereğince İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 10 AY HAPİS, 1 YIL 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Feride oğlu, 03/06/1980 doğumlu, Hatay, Antakya, Şirince mah/köy nüfusuna kayıtlı HASAN ÜNLÜ tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkememizin kararıtebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

24.05.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02039196