T.C. HOPA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(FİKRİ VE SINAI HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Amiran ve Izolda kızı 15/09/1976 Shuakhevi doğumlu 61006006102 personel numaralıNATO SHAVADZEadına bilirkişi raporu ve duruşma tutanağının tebliği için Tiflis Büyükelçiliğine yazı yazıldığı Adres araştırmasından da bir netice alınamadığındanilanen tebliğine karar verilmiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 31maddeleri gereğince davalı kişinin İlan edilen 27/05/2021 tarihli bilirkişi raporu aldırıldığı, 785 adet Ray-Ban marka gözlük, 1021 adet Ray-Ban marka gözlük kılıfı 2340 adet gözlük temizleme bezi bakımından davacı Luxottica Group S.P.A.'e ait 170606 TEscil No'lu Ray-Ban markasına tecavüzün gerçekleştiği bildirildiği, 08/05/2024 günü saat 09:00'aduruşma günü verildiği, belirlenen gün ve saatte duruşmaya geçerli bir mazeretiniz olmadan katılmadığınız takdirde 6100 sayılı yasanın 139. Ve 147.maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinizhususu ve iş bu ilanen tebligatın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01991391